Los nostros quinze punts per una Sardenya a 5 Estrelles Los nostros quinze punts per una Sardenya a 5 Estrelles 


#LoVerCambiament 

Lo treball: la nostra gran prioritat
Reduirem L’IRAP i incentivarem lo microcrèdit.
Amb l’aprendistat tants joves vengueran aviats vers una vera ocupació. Instituirem una Zona Econòmica Especial, amb una fiscalitat d’avantatge. Escometirem a damunt de les empreses innovadores i incentivarem les oportunitats de treball per les dones.L’agroalimentari, una riquesa d’utilitzar plenament 

Promourem les cadenes de producció. L’activitat dels pastors tenguerà d’ésser incentivada en manera moderna, per contrastar lo despopulament de les zones internes ma també per tutelar l’ambient i la cultura tradicionals. La llet d’ovella tenguerà de tendre un preu just. Promoció turística de la marca Sardenya en tot lo món
Promourem la marca Sardenya en tot lo món, potenciant i diversificant en manera sostenible la receptivitat i afavorint l’esvilup de tants litxos de mercat. Escomençarem un dur contrast de l’activitat amagada i de l’abusivisme. Continuïtat territorial per persones i mercancies 

Després de la continuïtat aèria amb Roma i Milà, volem col·legar l’ísola amb vols a preus reduïts també amb les altres grans ciutats. La Regió tenguerà un rol en la nova continuïtat marítima que veurà la fi de qualsessia monopoli. Finalment hi siguerà una continuïtat territorial per les mercancies.
Energia neta per un nou model·lo d’esvilup
La Sardenya siguerà la primera regió italiana a abandonar l’energia produïda amb el petroli i amb el carbó i a ésser alimentada de fonts d’energia renovables. Lo metano siguerà una font energètica que mos acompanyarà solament per un període de transició: per això sem contraris a la realització del gasducte que atraversa l’ísola. Rèdit de Ciutadania i contrast de les desigualitats
Lo Rèdit de Ciutadania ajudarà ben 276 mil sards a eixir d’una condició de dificultat econòmica. Potenciarem los centres d’agregació juvenils i els centres antiviolència. Les polítiques per les persones diversament hàbils i no autosuficients sigueran al centre de la nostra acció.


Lluita contra el malgast de la política
Basta amb els vitalicis pels exconsellers regionals. Reduirem lo número dels assessorats i dels consellers regionals. Abolirem Gal, Comunitats de muntanya i vàries Agencies regionals.Instrucció i formació permanent

Lluita contra la dispersió escolàstica amb una nova lei a damunt del dret a l’estudi. Pels laureats activarem lo programa Master and Stay. Revolucionarem lo món de la formació, que siguerà endiriçada també a qui avui té un treball i té d’afrontar les esfides del món que cambia.

Valorització de l’artijanat i del comerç
Instituirem marques i consorcis per tutelar i incentivar aqueixos sectors productius, paris amb la semplificació de la burocracia i a una fiscalitat capaç d’anar en favor de les necessitats de les microempreses i dels petits comerciants.


Més poca burocracia en lo sector de la cultura
Mos empenyarem a semplificar les procedures que limiten l’acció d’associacions i empreses culturals. Tutelarem la llengua sarda, lo català de l’Alguer i les altres llengües minoritàries de la Sardenya. Instituirem la reda dels Museus de la Sardenya. Per una sanitat a prop de les persones 

Los partits a fores de la sanitat! Abolirem l’Ats i instituirem tres o quatre Asl. Restaran centralitzades solament les funcions que pertoquen los aqüistos i el reclutament. Abatirem les llistes d’espera i potenciarem los servicis territorials.Defesa, tutela i valorització de l’ambient
L’ambient és la nostra gran riquesa. Mosaltros no sol lo defenguerem ma lo valoritzarem, per generar esvilup i noves possibilitats de treball. Donguerem vida a un pla extraordinari de bonifiques ambientals i mos empenyarem per una concreta reducció de les servituds militars.

Un projecte urbanístic participat per la Sardenya.
Aprovarem una lei urbanística àgil i clara. Lo Pla Paisatgístic Regional siguerà corregit i millorat i siguerà estès a tota l’ísola. La tutela de la faixa de 300 metros de distància de la marina siguerà absoluta. Vararem un pla contra l’instabilitat hidrogeològica.Més poders als comuns
La Regió passarà més poders possibles als comuns, dotant-los de fondos específics. Naixaran los Distrects Territorials per una millor planificació sobrecomunal. La Regió tenguerà de digitalitzar les pròpies procedures, per diminuir la burocracia i garantir una major transparència.


Un nou Estatut d’Autonomia i referendum propositiu

Amb el contribut de totes les forces polítiques i socials de l’ísola escriurem un nou Estatut d’Autonomia. Lo Consell regional siguerà ajudat dels ciutadans que amb el referendum consultiu pogueran portar a l’atenció de la política arguments d’interès col·lectiu.